Graafinen suunnittelu & animaatiot

Graafisesta suunnittelusta tulee usein ensimmäisenä mieleen logot. Meillä tehdään niitä, mutta myös paljon muuta. Suunnittelemme kokonaisia brändejä ja visuaalisia ilmeitä, mainoksia, markkinointimateriaaleja ja kampanjoita. Ja koska teemme paljon digiä, verkkosivujen visuaaliset ilmeet ovat meidän juttumme.

Kuvitukset ja graafinen suunnittelu kuvituskuva.

Brändityöt ja visuaaliset ilmeet

Suunnittelemme visuaalisia ilmeitä kevyinä toteutuksina ja vähän laajempina bränditöinä, jolloin työhön sisältyy myös markkinointiviestinnän strategista suunnittelua.

Mainokset ja kampanjat

Toteutamme yksittäisiä mainoksia ja pidempiä, monikanavaisia kampanjoita digi- ja printtipuolelle.

Markkinointi- materiaalit

Suunnittelemme ja toteutamme erilaisia markkinointimateriaaleja ja yritysviestinnässä käytettäviä visuaalisia materiaaleja.

Kuvitukset

Kun vaikeaselkoinen asia pitää saada esitettyä selkeästi tai visuaaliseen ilmeeseen halutaan luoda tyylillisesti jotakin aivan uudenlaista tai erottuvaa, voidaan ottaa käyttöön kuvitukset.

Animaatiot

Animaatioita voidaan käyttää havainnollistamaan asioita visuaalisessa ja liikkuvassa muodossa. Niiden avulla voidaan myös kiinnittää huomio esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Brändityöt ja visuaaliset ilmeet

Uuden yritysilmeen tai brändin luominen on mielenkiintoinen ja jännittävä projekti niin asiakkaille kuin meillekin. Suunnittelemme kokonaisia visuaalisia ilmeitä kevyinä toteutuksina ja vähän laajempina bränditöinä, jolloin työhön sisältyy myös markkinointiviestinnän strategista suunnittelua.

Brändin suunnittelussa lähdemme liikkeelle yrityksen tai organisaation strategiasta, sen toiminnan ytimestä, arvoista, kohderyhmistä ja halutusta brändimielikuvasta. Brändiprojekteihin osallistuu graafisten suunnittelijoiden lisäksi aina markkinointiviestinnän suunnittelija, copywriter ja palvelumuotoilija. Jotta lopputuloksesta tulee mahdollisimman hyvä, toivomme myös asiakkaan olevan tiiviisti mukana projektissa, sillä hän tietää aina omasta toiminnastaan eniten.

Teemme yritysilmeisiin liittyviä töitä myös huomattavasti kevyemmin. Aina ei ole syytä lähteä pureutumaan syvälle yrityksen strategiaan, jos tarve on simppeli ja homma kaikin tavoin selvä. Jos tarvitaan pelkkä logo tai vaikka graafisia elementtejä, niitä myös saadaan.

Visuaalisen ilmeen päivittäminen

Välillä eteen tulee myös tilanne, jossa visuaalinen ilme on olemassa, mutta se vaatisi ehkä hieman päivitystä. Tällöin voidaan tehdä brändin kirkastaminen tai visuaalisen ilmeen päivittäminen, jossa hyödynnetään jo olemassa olevaa ilmettä, mutta muokataan sitä vastaamaan tämänhetkisiä tarpeita esimerkiksi muokkaamalla logoa tai lisäämällä ilmeeseen värejä ja graafisia elementtejä. Kevyesti tehty visuaalisen ilmeen päivittäminen on mahdollista toteuttaa tavalla, joka ei pakota uusimaan kerralla kaikkia yrityksen tai organisaation markkinointimateriaaleja, joten pienen päivityksen ilmeeseen voi tehdä myös kustannustehokkaasti.

Mainokset ja kampanjat

Suunnittelemme mielellämme kampanjoita ja mainoksia, joissa pyritään hyödyntämään myös epätavanomaisia ja yllättäviä, luovia markkinointitapoja, mutta teemme myös yksittäisiä, pienempiä mainoksia niin digi- kuin printtipuolelle.

On kyseessä sitten yksittäinen mainos tai pidempi, monikanavainen kampanja, niin teemme mainos- ja kampanjasuunnittelun aina yhdessä tiimin kanssa, jossa on mukana markkinoinnin suunnittelija, copywriter ja graafinen suunnittelija. Ammattitaitomme yhdistämällä saamme ideoitua asiakkaalle parhaan mahdollisen mainostoteutuksen.

Digimainostoimisto Loopyn logo.

Markkinointimateriaalit

Markkinointi-
materiaalit

Suunnittelemme ja toteutamme erilaisia markkinointimateriaaleja ja yritysviestinnässä käytettäviä visuaalisia materiaaleja.

  • Power Point -esitykset
  • Roll Upit
  • Käyntikortit
  • Office-pohjat
  • Esitteet
  • Julisteet
  • Tarrat ja teippaukset
  • Asiakaslehdet
  • Vuosikertomukset

Taitavasti tehty markkinointimateriaali on mieleenpainuvaa, herättää huomion ja välittää viestin

Kuvitukset

Kun vaikeaselkoinen asia pitää saada esitettyä selkeästi tai visuaaliseen ilmeeseen halutaan luoda tyylillisesti jotakin aivan uudenlaista tai erottuvaa, voidaan ottaa käyttöön kuvitukset.

Graafiset suunnittelijamme tekevät kuvituskuvia hyvin monipuolisesti ja pääsevät välillä kuvitustöitä tehdessään käyttämään luovaa puoltaan hyvinkin laajasti. Kuvituskuva voi olla digitaalinen tai perinteinen maalaus tai piirustus, grafiikkaa, kuvakollaasi, muotoiltua tekstiä tai vaikka sarjakuvaa.

Käytämme kuvituksia mielellämme elävöittämässä esimerkiksi verkkosivujen ilmeitä sekä ideoimme erilaisia mainos- ja julistetoteutuksia, joissa hyödynnetään kuvituksia.

Digimainostoimisto Loopyn logo.

Animaatiot

Animaatioita voidaan käyttää havainnollistamaan erilaisia asioita visuaalisessa ja liikkuvassa muodossa. Niiden avulla voidaan myös kiinnittää huomio esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Lisäksi animaatiot toimivat mainoksina monissa kanavissa.

Animaatio voidaan tehdä kokonaan alusta alkaen kuvituksena, grafiikkana tai vaikka 3D:nä tai sitten animaation tekemiseen voidaan käyttää olemassa olevia kuvia tai videoita. Toteutus valitaan aina tarkoituksen ja saatavilla olevan materiaalin sekä budjetin mukaan.

Video- ja animaatiosisältö on etenkin sosiaalisessa mediassa nykyään yksi vallitsevista esitysmuodoista, koska liikkuva kuva kiinnittää huomion ja lisäksi tiettyjen sosiaalisten median kanavien algoritmit suosivat liikkuvaa kuvaa.