Digimarkkinointi &
sisällöntuotanto

Digimarkkinointi ja sisällöntuotanto ovat työkaluja paremman verkkonäkyvyyden saavuttamiseksi. Palveluissamme on paljon keinoja, joilla parannamme sivustojen näkyvyyttä, löydettävyyttä ja saavutettavuutta. Sisällöntuotantoa teemme verkon lisäksi myös muihin kanaviin.

Digimarkkinointi ja sisällöntuotanto kuvituskuva.

Digimarkkinointi

Digimarkkinointiin kuuluu hakusanamarkkinointi hakukoneissa, erilaiset mainoskampanjat sosiaalisen median alustoilla ja yleiset display- eli kuvamainokset eri mainosverkoissa.

Sosiaalisen median ylläpidot

Teemme yrityksille ja organisaatioille myös sosiaalisen median tilien ylläpitotöitä ja sosiaalisen median suunnitelmia.

Hakukoneoptimointi eli SEO

Hakukoneoptimoinnilla saadaan kasvatettua näkyvyyttä hakukoneissa. Loopylla tehdään teknistä ja sisällöllistä hakukoneoptimointia.

Analytiikka

Analytiikka on oleellinen osa markkinointikampanjan seuraamista. Hyvin toteutetulla analytiikalla voidaan seurata esimerkiksi sitä, miten hyvin kävijät muuttuvat yhteydenotoiksi tai verkkokauppaostoiksi.

Saavutettavuus

Julkisen hallinnon digitaalisten palveluiden tulee olla saavutettavia, mutta yleisesti on suositeltavaa, että kaikki sivustot tehdään niin saavutettaviksi kuin mahdollista.

Sisällöntuotanto

Sisältöjen merkitystä markkinointiviestinnässä ei voi väheksyä. Teksteillä ja muilla sisällöillä informoidaan, myydään sekä luodaan mielikuvia ja tunnelmia. Tästä syystä haluamme tarjota laajan kattauksen myös sisällöntuotantoon liittyviä mainostoimistopalveluja.

Digimarkkinointi

Digimarkkinoinnin tapoja ja keinoja on yhtä paljon kuin on erilaisia kanavia. Kullekin asiakkaalle sopivimman keinon ja kanavan valitseminen on osa ammattitaitoamme.

Digimarkkinointia voi toteuttaa yleisimmissä kanavissa, kuten Googlessa, Facebookissa ja vaikkapa LinkedInissä. Digimarkkinointiin kuuluu hakusanamarkkinointi hakukoneissa, erilaiset mainoskampanjat sosiaalisen median alustoilla ja yleiset display- eli kuvamainokset eri mainosverkoissa. 

Toteutamme digimarkkinointia pääasiassa seurattuna markkinointina, jossa kehitämme kampanjaa seurannan avulla. Käytännössä digimarkkinointikampanja voi olla esimerkiksi verkkokaupan myynnin edistämistä varten luotu hakusanakampanja, jossa seurataan minkälaisilla mainoksilla ja hakusanoilla saavutetaan parhaat tulokset. Näiden tietojen perusteella kampanjaa voidaan muokata lisää. 

Pienten ja isojen mainostoimisto.

Sosiaalisen median ylläpidot

Teemme yrityksille ja organisaatioille myös sosiaalisen median tilien ylläpitotöitä ja sosiaalisen median suunnitelmia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että käymme yhdessä asiakkaan kanssa läpi hänen toiveensa somen suhteen, teemme kanavakohtaisen suunnitelman päivittämisestä, koostamme materiaali- ja aihepankin sekä toteutamme suunnitelmat ja ylläpitotyöt. Vaikka ylläpito olisi ulkoistettu meille, tarvitsemme kuitenkin hieman apuja myös asiakkaalta, jotta saamme aina ajankohtaista tietoa uusimmista tapahtumista. Ulkopuolinen apu somekanavien päivittämisessä ja tarkkailemisessa helpottaa kuitenkin yritysten omaa työtaakkaa. Lisäksi säännöllinen ja suunnitelmallisesti tehty työ parantaa näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.

Loopy digimarkkinointitoimisto

Hakukoneoptimointi eli SEO

Hakukoneoptimointi voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan:

 1. Sisältöoptimointi
 2. Tekninen optimointi

Sisältöoptimointi

Sisältöoptimoinnissa pyritään tuottamaan sivuston sisällöt niin, että ne vastaavat mahdollisimman pitkälle niitä hakusanoja, joilla ihmiset hakevat sivuille. Tämä on varsin yksinkertainen asia, kunnes sisältöjä ryhdytään tuottamaan ja miettimään tarkemmin, mitä nuo oikeat hakusanat ovat. Pian ollaankin suossa, vaikkei kukaan olisi edes laulanut mitään. Sivustot kilvoittelevat näkyvyydestä jatkuvasti ja tässä me voimme auttaa tekemällä hakusana- ja kilpailija-analyysin, joiden pohjalta voimme tuottaa optimoidut sisällöt.

Tekninen optimointi

Teknisessä optimoinnissa keskitytään verkkosivuston rakenteeseen ja toteutustapaan tekniseltä puolelta. Hakukoneoptimointiin on olemassa selkeät säännöt, joita noudattamalla saadaan paras mahdollinen lopputulos. Tekniseen optimointiin liittyy myös esimerkiksi sivuston latautumisnopeus.

Pienten ja isojen mainostoimisto.

Analytiikka

Analytiikka on oleellinen osa markkinointikampanjan seuraamista. Ilman analytiikkaa kampanjan tulokset jäävät usein vain arvioiksi. Hyvin toteutetulla analytiikalla voidaan seurata esimerkiksi sitä, kuinka hyvin verkkosivujen kävijät muuttuvat yhteydenotoiksi tai verkkokauppaostoiksi. Konversiopohjainen analytiikka mahdollistaa erilaisten markkinointitoimenpiteiden ja mainosten tehon seuraamisen.

Väärillä hakusanoilla toteutettu mainos voisi esimerkiksi tuoda paljon kävijöitä verkkokauppaan, mutta kävijät eivät ostaisi mitään. Tällöin ilman konversioseurantaa tuo mainos pyörisi ja oletuksena olisi vain, että mainos toimisi hyvin.

Loopy digimarkkinointitoimisto

Saavutettavuus

Saavutettavuusdirektiivi tuli voimaan vuonna 2019. Direktiivi ja sitä seuraava lainsäädäntö velvoittavat julkisen hallinnon digitaalisten palveluiden olevan saavutettavia. Toistaiseksi saavutettavuus koskee julkisen hallinnon palveluita, kuten oppilaitoksia, kuntia sekä valtion ja kuntien omistamia yrityksiä, mutta yleisesti on suositeltavaa, että kaikki sivustot tehdään niin saavutettaviksi kuin mahdollista.

Olemme toteuttaneet useita saavutettavuusmuutoksia olemassa oleville sivuille. Lisäksi teemme nykyään kaikki alusta asti toteuttamamme sivut saavutettaviksi, vaikka sitä ei vaadittaisi. Näin pyrimme omalta osaltamme edistämään Internetissä liikkuvien käyttäjien yhdenvertaisuutta.

Saavutettavuus jakautuu kahteen osa-alueeseen: tekniseen saavutettavuuteen ja sisällölliseen saavutettavuuteen.

Tekninen saavutettavuus

Tekniseen saavutettavuuteen kuuluu oikeaoppinen ja hierarkkinen merkintä HTML-koodissa. Tällöin erilaiset lukuohjelmat osaavat lukea koodissa kerrottuja asioita oikein ja oikeassa järjestyksessä. Verkkosivuja on myös mahdollista tehdä teknisesti väärin, mutta niin, että ne näyttävät oikeilta selaimessa. Silloin lukuohjelma ei osaa lukea sisältöjä oikein ja oikeassa järjestyksessä. Tämän takia on erittäin tärkeää kirjoittaa saavutettavaa koodia.

Tekniseen saavutettavuuteen liittyvät myös kontrastit. Tekstin ja taustan kontrastisuhteen on täytettävä riittävät kontrastiehdot, jotta teksti on varmasti luettavaa. Tämä asettaa välillä haasteita suunnitteluun, koska useilla yrityksillä on kirkkaita tai haaleita värejä, joita ei voida käyttää sellaisenaan. Tämän takia olemme joutuneet esimerkiksi uudistamaan yrityksen brändivärit tavalla, joka ei vie niitä liian kauas nykyisestä, mutta täyttää kuitenkin saavutettavuuden ehdot.

Kontrastin lisäksi tekstin fonttikoko on tärkeä saavutettavuuskriteeri. Jotkin sivustot käyttävät sivustoon upotettua työkalua fonttikoon muuttamiseen. Toisaalta, jos sivusto on rakennettu oikein, se on responsiivinen ja muuten saavutettava, ei erillinen työkalu ole välttämätön, sillä kaikkien yleisimpien selainten ominaisuuksiin kuuluu tekstikoon muuttaminen.

Sisällöllinen saavutettavuus

Sisällöllinen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että sisällön eli tekstien, kuvien ja videoiden, pitää olla ymmärrettäviä, selkeästi kirjoitettuja ja saavutettavissa. Esimerkiksi videoissa pitäisi olla tekstitys, jotta ne olisivat saavutettavia. Sisällöllinen saavutettavuus koskee myös esimerkiksi ladattavia PDF-tiedostoja, joiden muokkaaminen ja muuttaminen saavutettavaan muotoon on huomioitava saavutettavan verkkopalvelun rakentamisessa.

Kuvien sisällöllinen saavutettavuus vaatii määrittämään kuville vaihtoehtoisen tekstin, mikä kuvaa kuvan sisältöä. Mikäli kuva ei ole oleellinen, pitää tämäkin tieto merkitä myös kuvaan. Tällä hetkellä ei ole suositeltavaa käyttää kuvia, joissa on itsessään tekstiä. Tekstin ja kuvien olisi hyvä olla erillisiä elementtejä, jotta erilaiset lukuohjelmat osaavat lukea tekstin.

Yleisesti on suositeltavaa, että kaikki sivustot tehdään niin saavutettaviksi kuin mahdollista

Pienten ja isojen mainostoimisto.

Sisällöntuotanto

Sisältöjen merkitystä markkinointiviestinnässä ei voi väheksyä. Teksteillä informoidaan, myydään sekä luodaan mielikuvia ja tunnelmia. Tästä syystä haluamme tarjota laajan kattauksen myös sisällöntuotantoon liittyviä mainostoimistopalveluja.

Tekstituotanto ja copywriting

Tekstejä tarvitaan moniin eri tarkoituksiin – verkkosivuille, mainoksiin, tiedotteisiin, esitteisiin, vuosikertomuksiin, PowerPoint-esityksiin, artikkeleihin, haastatteluihin, Google-mainontaan, somepäivityksiin ja niin edelleen. Vaikka esimerkiksi verkkosivujen tekninen toteutus ja visuaalisuus olisivat huipputasoa, tulevat ihmiset sivuille ensisijaisesti sisältöjen vuoksi – joko niiden ohjaamina tai niitä lukemaan.

Parhaillaan teksti pysäyttää, hätkähdyttää ja saa ajattelemaan. Hyvin suunniteltu slogan tai mainoslause muistetaan ja mikäli päästään oikein hyvään tilanteeseen, lauseesta tulee hokema, joka jää elämään. Tähän päätyminen vaatii toki muutakin työtä, mutta teksteillä on merkitystä. Laadukkaat tekstit vaikuttavat paljon myös yrityksestä tai organisaatiosta syntyvään mielikuvaan.

Millaisia tekstejä teemme?

 • mainostekstit
 • sloganit
 • artikkelit
 • haastattelut
 • tiedotteet
 • asiatekstit
 • verkkosivutekstit
 • SEO-tekstit
 • yritysesittelyt
 • yritystarinat
 • somepäivitykset
 • saavutettavuusselosteet
 • tietosuoja- ja rekisteriselosteet
 • suomi–englanti–suomi-käännökset

Kuvasisällöt ja grafiikat

Osa sisällöntuotantoa on tietenkin myös kuvasisältö. Teemme grafiikoita, kuvituskuvia ja muita kuvasisältöjä, jotka informoivat, luovat mielikuvia ja kertovat tarinoita. Kuvituksista voit lukea lisää täältä

Verkkosivujen tekstit

Verkkosivuprojektien yhteydessä tarvitaan tavallisesti paljon tekstejä. Tekstituotannon voi halutessaan ulkoistaa meille ja sisällyttää projektiin myös hakukoneoptimoinnin eli SEOn. Tällöin kirjoittaessamme huomioimme jatkuvasti myös sivujen hakukonenäkyvyyteen vaikuttavat sisällölliset tekijät. Huomioimme tekstejä tehdessämme asiakkaan markkinointiviestinnän kokonaisuutena ja pyrimme tekemään teksteistä sellaiset, joita voidaan hyödyntää muissakin kanavissa ja markkinointimateriaaleissa.

Verkkosivuille tarvitaan myös muita tekstejä varsinaisten sisältötekstien lisäksi. Teemme saavutettavuusselosteita, tietosuojaselosteita, rekisteriselosteita ja muita sivuilla vaadittavia tekstejä tai autamme asiakasta niiden laatimisessa.

Jos sivustosi kohdeyleisöön kuuluu myös muuta kuin suomenkielistä väkeä, kannattaa harkita kieliversioita. Meiltä saat niin englanninkieliset koontisivut kuin koko sivuston kattavat käännökset. Kysy myös muista kieliversioista!