fbpx

Mitä on digimarkkinointi ja miten sitä kannattaa tehdä?

Digimarkkinoinnin tapoja ja keinoja on yhtä paljon kuin on erilaisia kanavia. Kullekin asiakkaalle sopivimman keinon ja kanavan valitseminen on osa palveluntarjoajan ammattitaitoa.
Jaa somessa

Digimarkkinointi on laaja ja monenkirjava käsite.

Käytännössä digimarkkinointia on kaikki näkyminen digitaalisissa kanavissa: niin yrityksen verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat kuin kaikki muukin näkyminen internetissä. Tämä laaja-alaisuus on hyvä huomioida, kun puhutaan digimarkkinoinnista – kanavia ja mahdollisuuksia digimarkkinoinnin toteutukselle on näin ollen paljon.

Digimarkkinoinnin, kuten kaiken muunkin markkinoinnin, tulisi olla aina hallittua ja yhtenäistä. Visuaalinen linja on usein määritetty yrityksen ilmeen suunnittelun yhteydessä. Siihen liittyy monesti kevyt brändityö, jossa on muotoiltu yrityksen viestinnän ohjeet ja sävyt. Näiden määritysten pohjalta voidaan luoda markkinointimateriaalia, joka tunnistetaan aina yrityksen omaksi. Mainokset itsessään voivat olla erilaisia, mutta yrityksen on hyvä olla tunnistettava.

On tärkeää kohdistaa digimarkkinointi oikealle kohderyhmälle

Kun markkinointia tehdään, kaikkein tärkein vaihe on määrittää, kenelle markkinointia kohdistetaan. Kohderyhmä vaikuttaa kaikkein eniten siihen, millaista markkinointia kannattaa tehdä ja missä kanavissa kannattaa näkyä. On aina tehokkaampaa rajata potentiaaliselle ja oikealle kohderyhmälle kuin räiskiä menemään liian isosti kaikille. Jos kohderyhmät on määritetty huolellisesti ja markkinointia kohdistetaan oikeille asiakkaille, markkinoinnin kustannukset pysyvät todennäköisesti edullisempina.

Markkinoinnissa maksetaan usein klikkauksista, mutta on myös näyttökerroista maksettavaa markkinointia. Kustannusten muodostumisen tapa riippuu usein kanavasta. Kun mainokset on kohdennettu potentiaaliselle ryhmälle, on todennäköistä, että klikkaukset muuttuvat ostoiksi tai liideiksi tai muuksi tavoitteiden mukaiseksi toiminnaksi.

Jos kohderyhmät on määritetty huolellisesti ja markkinointia kohdistetaan oikeille asiakkaille, markkinoinnin kustannukset pysyvät todennäköisesti edullisempina.

Digimarkkinointi on enimmäkseen mitattavaa

Myös tavoite vaikuttaa markkinoinnin toteutukseen. Tavoitteen määrittää usein se, millainen yritys markkinointia tekee. Jos kyseessä on esimerkiksi jotain fyysistä tuotetta verkossa myyvä yritys – siis käytännössä verkkokauppa – voidaan tehdä helposti mitattavaa markkinointia. Mittaaminen on kuitenkin hankalampaa, jos kyseessä ei ole suora myynti. Voidaan tavoitella myös liidejä, eli potentiaalisia asiakkaita, jotka ovat jollain lailla ilmaisseet kiinnostuksensa yrityksen tuotteisiin tai palveluihin. Liidejä ovat esimerkiksi yhteydenotot, jotka sitten ehkä lopulta muuttuvat myynniksi.

Digimarkkinointi on enimmäkseen mitattavaa, tavoiteltiin sitten suoraa myyntiä eli rahallisia konversioita, tai yhteydenottoja, jotka mahdollisesti myöhemmin muuttuvat myynniksi. Joskus digimarkkinoinnissa tavoitteena voi olla esimerkiksi vain tykkäysten tai kommenttien kerääminen sosiaalisessa mediassa tai uutiskirjeen tilaajien kerryttäminen. Yrityksellä voi olla erilaisia tavoitteita samankin digimarkkinointikampanjan sisällä. On tärkeä määrittää tavoitteet ja pyrkiä seuraamaan markkinointia.

Digimarkkinoinnissa sisältö on tärkein

Kärjistäen voisi sanoa, että digimarkkinoinnissa kaikilla on samat mahdollisuudet. Kun lähdetään kilpailemaan asiakkaista ja klikkauksista tai ostoista, niin teoriassa kuka tahansa voi saavuttaa kaikki ne samat asiakkaat kuin Zalando ja Amazon. Toki budjetin rajallisuus nousee usein esteeksi ja voittaja on se, jolla on käyttää eniten euroja. Mahdollisuus on kuitenkin kaikille sama, ja kovalla työllä ja käytetyllä ajalla voidaan joskus ohittaa ääretön budjetti.

Digimarkkinoinnissa sisältö on tärkein. Tekstin lisäksi sisältöä ovat myös kaikki visuaaliset elementit kuten kuvat, animaatiot, videot ja äänet.

Sisältö on kuningas ja määrittää lopputuloksen.

Tähän loppuun vielä kertauksena:

  • Tee markkinointia yrityksen ilmeen ja viestintälinjojen mukaisesti.
  • Kohdista markkinointi oikealle kohderyhmälle.
  • Aseta markkinoinnille tavoitteet.
  • Mittaa asetettuja tavoitteita.
  • Sisältö on kuningas ja määrittää lopputuloksen.

Jos tarvitset apua digimarkkinoinnissa, niin ota yhteyttä ja kerro meille miten voisimme auttaa. Autamme pienissä ja suurissa digimarkkinointipohdinnoissa.

Uusimmat artikkelit